mobiel: 06 - 29 06 75 31 | e-mail: info@hrmexpress.nl


Het eerste gedeelte van mijn loopbaan, ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven, op strategisch-tactisch niveau. Na langdurig verblijf in het buitenland ben ik in 2000 als herintreder weer in het vakgebied teruggekeerd. Sindsdien heb ik ervaring opgedaan in de Zorg, Het Onderwijs en bij de Overheid. Mijn passie is ontwikkeling van medewerkers en doelstellingen van de organisatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Ik wil het management op elk niveau binnen de organisatie helpen het HRM instrumentarium te beheersen om het beste uit hun medewerkers te halen. Datzelfde bied ik ook de medewerkers.

Sinds 2016 ben ik mij intensiever gaan bezighouden met de ontwikkeling van medewerkers. Ik het daarvoor een opleiding tot loopbaancoach gevolgd en ben NHA gecertificeerd.

Kernwaarden

In mijn werk streef ik op creatieve wijze naar resultaat met respect voor de cultuur van de organisatie.

Loopbaan coaching

Gezamenlijk formuleren wij uw hulpvraag, de duur van het coachtraject en de mogelijkheden van in te zetten technieken en de kosten. In de gesprekken bent u leidend en ben ik luisterend en onderzoekend door vragen te stellen om zo uw bewustwording en keuzemogelijkheden te vergroten. Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van verschillende oefeningen die ook als huiswerk kunnen worden gedaan. Samen bespreken we wat deze oefeningen u hebben “geleerd” en hoe u het geleerde in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen. Een gemiddeld coachtraject bestaat uit rijf tot zeven sessies van anderhalf uur. Ik kan gebruik maken van verschillen prettige coach locaties of naar uw organisatie toekomen.

HRM Advies

Bij projecten definieer ik samen met management en medewerkers de hulpvraag en stel ik samen met u het verbeterplan en de resultaatgebieden vast. Ik stel mij daarbij luisterend op, stel verhelderende vragen en houd organisatiebelang daarbij steeds goed in het oog. Op basis van de informatie die u mij geeft maak ik een plan van aanpak, een tijdsplanning en een raming van de kosten. Het intake consult is gratis.
Ik bed ook inzetbaar als vervanger van uw HRM Manager )of Adviseur.

Aanvullende expertise

Is aanvullende expertise nodig, bijvoorbeeld op Arbo-technisch, juridisch, financieel of  salaris-technisch gebied, dan werk ik samen met partners uit mijn netwerk.