mobiel: 06 - 29 06 75 31 | e-mail: info@hrmexpress.nl

Loopbaancoach

De arbeidsmarkt is om diverse redenen volop in beweging. Jongere generaties kijken anders naar het verloop van hun loopbaan dan de oudere generaties. “Nieuwe uitdagingen en ontwikkelingskansen vinden en benutten”, is steeds meer het motto. Daarvoor wordt er veel vaker van werkgever gewisseld dan voorheen het geval was. De economische malaise die achter ons ligt en technologische ontwikkelingen versterken deze nieuwe manier van kijken naar werk. Banen verdwijnen maar nieuwe producten en diensten bieden vaak ongekende mogelijkheden.

Blijf in jezelf investeren

Het motto “Nieuwe uitdagingen en ontwikkelingskansen vinden en benutten”, maar ook de flexibele arbeidsmarkt, vragen haast vanzelf om een tweede motto. “Blijf in jezelf investeren”. Mentaal en fysiek vitaal zijn is van groot belang om op de huidige arbeidsmarkt je plaats te vinden en te behouden. Niet alleen ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties zijn nodig, maar gezond en goed in balans zijn is net zo belangrijk. Het houdt je scherp en creatief in het vinden van oplossingen en geeft veerkracht en uithoudingsvermogen als het even minder makkelijk gaat.

Sparringpartner bij persoonlijke ontwikkeling

Heeft u behoefte aan een klankbord of ondersteuning bij het ontdekken van uw talenten, wat uw drijfveren zijn, hoe u uw competenties verder kunt ontwikkelen of welke werkomgeving het beste bij u past, dan biedt ik u graag de helpende hand. Dit kan zijn:

 • Wanneer u aan het begin van uw loopbaan staat en wilt ontdekken welke sector, bedrijfstak of soort werk goed bij uw past. Hoe u een CV kunt opstellen en een sollicitatiegesprek kunt voorbereiden. Ook als de arbeidsmarkt voor u minder makkelijk toegankelijk is.
 • Wanneer u een tweede of derde stap in uw loopbaan wilt maken en zicht wilt krijgen op nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en het soort werk dat daarbij past
 • Wanneer u op instigatie van uw werkgever of zelf uw huidig functioneren wilt verbeteren.

HRM Advies

De Human Resource Management afdeling heeft binnen een organisatie voor management en medewerkers zowel de rol van toetser van beleid, van coach bij de uitvoering, en van initiator van nieuw beleid. Hierbij zijn doelstelling en strategie van de organisatie steeds leidend. Kerntaak is het optimaliseren van de verbondenheid van alle medewerkers met die doelstelling en de strategie. “Zich op hun plaats voelen” in het bedrijfsklimaat, in een functie waarin eigen vaardigheden en competenties benut kunnen worden, is voor medewerkers de stimulans om zich te blijven inzetten. Voor de organisatie zijn zich betrokken voelende medewerkers de weg naar succes.

Binnen het vakgebied heb ik in verschillende sectoren en in zowel operationele, beleid ontwikkelende als leidinggevende functies brede ervaring opgedaan. Ik kan ondersteuning bieden bij:

 • Beheer
  • Inrichting van administratieve processen
  • Procedures
  • Ziekteverzuim
  • Personeelsschouw
 • Beleid
  • Definiëring Missie & Visie HRM afdeling
  • Ondersteuning van management bij gebruik van HR instrumentarium
 • Personeelsontwikkeling
  • Mobiliteit (loopbaan paden)
  • Opleidingsplan
  • Individuele coaching
  • Vitalisering medewerkers d.m.v. sport beweging en teamspel